Privatumo politika

Paslaugos sąlygos

Leidėjas – UAB „Leidybos studija“

UAB „Leidybos studija“ tai daugiau nei 20 metų veikianti leidykla, nuo 2021 m. pradėjusi leisti fantastikos  knygas – seriją „Eridanas“.   

„Leidybos studija“ t.p. leidžia žurnalus „Kur stoti“, „Kuo būti“, žurnalą „Investuok“, knygas apie investavimą, organizuoja mokymus, seminarus ir konferencijas investavimo ir verslo temomis. Toliau dokumente pateikiama UAB „Leidybos studija“ duomenų apsaugos taisyklių dalis liečianti UAB „Leidybos studijos“ leidžiamų fantastinių knygų – serijos „Eridanas“ knygų užsakymą ir/ar prenumeratą.

Jūsų sutikimas

Sutikdami su šia privatumo politika, Jūs sutinkate, kad Jūsų Asmens duomenys bus naudojami siekiant įvykdyti Jūsų užsakymus, taip pat, kad Jūsų Asmens duomenys bus perduoti kurjeriams, spaudos platintojams ar kitiems partneriams vykdantiems Jūsų užsakytas paslaugas (būtina užsakymui įvykdyti-minimalia apimtimi).

Sutikdami su šia privatumo politika Jūs suteikiame mums teisę rinkti, tvarkyti, valdyti ir saugoti Jūsų Asmens duomenis tokia apimtimi ir tikslais kaip numatyta šiame dokumente.

Informacijos rinkimas

Informaciją apie klientus renka UAB „Leidybos studijos“ prenumeratos skyrius ir interneto svetainė www.eridanas.eu

Duomenis apie klientus renkame kai:

Užsakote knygas www.eridanas.eu arba jas prenumeruojate.

Patys pateikiate mums duomenis apie save kitu būdu

Duomenys ir tikslai kuriems įgyvendinti jie renkami:

Jūsų užsakymo įvykdymo tikslais – vardas, pavardė, adresas, el.pašto adresas, telefono numeris.

Jei atskirai užsakote mūsų naujienlaiškį – naujienlaiškio siuntimo tikslu – el.pašto adresas. 

Kai lankotės www.eridanas.eu mes renkame informaciją apie Jūsų naršymą – statistiniais tikslais; siekdami identifikuoti Jūsų poreikius; bei siekdami Jums rodyti tą turinį ir tokią reklamą kuri mūsų manymu geriausiai atitinka Jūsų poreikius. Plačiau apie tai skaitykite „Slapukų naudojimo taisyklės“.

Asmeninės informacijos naudojimas

Mes naudojame Jūsų asmens duomenis šiuo tikslu:

  • Vykdydami Jūsų užsakymus.
  • Jei atskirai užsakėte naujienlaiškį – siųsdami Jums informaciją apie fantastinių knygų naujienas, straipsnius ir specialius pasiūlymus. 

Įsipareigojame niekada neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

  • kai tai būtina teikiant Jūsų užsakytas paslaugas – kurjeriams, spaudos platintojams ar kitiems partneriams vykdantiems Jūsų užsakymus, perduodant jiems tik tiek informacijos, kiek būtina, jog užsakymas būtų įvykdytas.
  • jei Jūs pats išreiškėte konkretų sutikimą dėl Asmens duomenų atskleidimo;
  • teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką

Informacijos saugojimo terminai

Jūsų asmeniniai duomenys Jūsų užsakymu vykdymo tikslu saugomi kol bus įvykdytas užsakymas ir 3 metus po paskutinio užsakymo įvykdymo. Pasibaigus šiam terminui duomenys ištrinami.

Jūsų suteikti duomenys Jūsų užsakyto naujienlaiškio gavimo tikslu – el.pašto adresas – saugomas iki Jūsų sutikimo gauti naujienlaiškį atšaukimo dienos. Atšaukti savo sutikimą galite spausdami atsisakymo nuorodą naujienlaiškiuose arba informuodami mus elektroniniu paštu: prenumerata@investuok.eu.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.

Visais klausimais dėl mūsų tvarkomų Jūsų Asmens duomenų kreipkitės į UAB „Leidybos studija“ (įm.k. 235515510) prenumeratos skyrių telefonu 8-659-41020 arba el.paštu prenumerata@investuok.eu arba atvykite į redakciją adresu V.Putvinskio g. 49-305, 44243 Kaunas.